Automatyka
Sterowanie
Wizualizacja
Integracja
Robotyzacja
Hutnictwo
Odlewnictwo
Elektrownie

Uruchomienia i rozruchy

Rozruch obiektu energetycznego

Wykonujemy kompleksowy rozruch obejmujący uruchomienie hydrozespołów i pozostałych układów elektrowni w trakcie procesu budowy lub modernizacji obiektu energetycznego.